FIRE INSTALLATION

Peralatan Fire Protection System merupakan peralatan yang sangat penting dan vital untuk perlindungan dari bahaya kebakaran. Untuk itu, diperlukan perawatan atau maintenance secara profesional dan berkesinambungan untuk memastikan peralatan tersebut benar-benar dalam keadaan baik dan handal jika sewaktu-waktu diperlukan. Maintenance terhadap instalasi kebakaran mengacu sesuai dengan standard NFPA 25 dan NFPA terkait lainnya. Kami memiliki pengalaman dan keahlian serta perizinan dibidang maintenance dan sertification dari pihak Kemenakertrans